HOTLINE

E-mail: cg_hl(at)corageo.sk
Tel.: +421 52 285 14 01

Aktuality

Archiv noviniek

27.04.2017

Operatívny dispečing vodárenskej spoločnosti očami manažéra

Potrebujete mať správne údaje o aktuálnych prietokoch na vodovodnej sieti? Nevyhnutné informácie pre správne dispečerské rozhodnutie, či už o nariadení riešenia porúch, prípadne o kontrole meracích miest a zariadení? Práve Vám...[viac]

30.03.2017

Máme pre Vás vzdelávacie aktivity - v rovnakom termíne, pre dva rôzne segmenty

Vodárenským pracovníkom ponúkame metodický deň zameraný na aktuálne novinky v geografickom informačnom systéme CG VGIS a v LIDS 7.4.0. Nebudú chýbať ani ukážky prepojení vybraných špecifických ukazovateľov z externých meraní...[viac]

22.02.2017

Opäť pripravujeme vzdelávacie aktivity pre zákazníkov

Aj počas tohto roku Vám ponúkame viaceré školenia a metodické dni zamerané na novinky v informačných systémoch. Pre vodárenských pracovníkov plánujeme okrem iného aj prezentácie aktuálnych funkcií v produktovom portfóliu. Nebudú...[viac]

24.01.2017

Elektronizácia - Novinky v softvérových produktoch

Zaujímajú Vás aktuálne dopracovania a novinky v portfóliu softvérových produktov pre samosprávu? Prečítajte si špecializovaný newsletter o dopracovaných funkcionalitách, vďaka ktorým už elektronizácia Vášho mesta nie je len...[viac]

19.12.2016

PF 2017

[viac]

16.12.2016

CORA GEO pomáha slovenským mestám v publikácií dát

Prvenstvo v hodnotení zverejňovaných údajov, spôsobu a otvorenosti vo vzťahu k verejnosti za rok 2016 obhájilo mesto Prešov. Podľa nezávislých odborníkov zo spoločnosti Clevermaps hodnotiacich 28 najväčších slovenských miest,...[viac]

Vybrané produkty

Všetky produkty

Informačné technológie pre samosprávu

CG ISS CG GISAM CG eGOV

Informačné technológie pre priemysel

CG VGIS CG PTIS CG MIS CG DIS CG SRTD CG ZISTH